TEL: 01492 650016 | EMAIL: INFO@TALYCAFN.COM |

Cwrw elusen

Yn hanesyddol bu Tal-y-cafn o hyd yn ganolbwynt i’r gymuned leol, a’n nod yw parhau gyda’r traddodiad hwn wrth gefnogi a chreu perthynas gyda’r gymuned leol trwy gynnig cyflogaeth, defnyddio cyflenwyr lleol a chefnogi elusennau lleol. Gyda chefnogaeth Bragdy’r Gogarth, fe grëwyd partneriaeth rhwng Tal-y-cafn a Hosbis Plant Tŷ Gobaith i gyflenwi ein cwrw unigryw ein hunain ‘Cwrw Tŷ Gobaith’, cwrw chwerw traddodiadol Cymreig. Bydd Tal-y-cafn yn rhoi 20 ceiniog am bob peint a werthir, yn uniongyrchol i’r elusen.

“Mae’r gefnogaeth a geir gan Tal-y-cafn yn golygu y gallwn barhau i fod yma ar gyfer y plant sy’n dioddef o heintiau mor ddifrifol fel na ddisgwylir iddynt gyrraedd oedran cynnar oedolyn. Rydym yma i helpu iddynt fwynhau'r ansawdd bywyd gorau ac i wneud y gorau o bob eiliad”. Ymwelwch â gwefan Tŷ Gobaith

Grunge
Designed and developed by Worldspan Creative Worldspan Creative