Take a taxi : The Tal Y Cafn
TEL: 01492 650016 | EMAIL: INFO@TALYCAFN.COM

Cymerwch dacsi

Disgownt o 10% ar gael oddi ar siwrne dychwelyd i Tal-y-cafn os trefnir ymlaen llaw.

Tacsis Dales (01492 531288)

Castle Cabs (01492 593398)

Tacsis Dyffryn Conwy (01492 642037)

 

T&C yn gymwys

Rhaid i gwsmeriaid trefnu’n uniongyrchol gyda’r cwmni tacsi.

Disgownt yn gymwys i’r siwrne dychwelyd. Arian parod yn unig.

Grunge
Designed and developed by Worldspan Creative Worldspan Creative